Syndic

ESTIA bvba is reeds meer dan 15 jaar een gevestigde waarde als syndicus. We beheren een portefeuille van een 50-tal residenties goed voor meer dan 3500 appartementen.

Ons professioneel team staat in voor een goede technische, administratieve en boekhoudkundige opvolging van de gemeenschappelijke delen.

We organiseren wekelijks algemene vergaderingen voor de verschillende verenigingen der mede-eigenaars, zitten raden van beheer voor, organiseren het onderhoud van de gebouwen en verwerken de rekeningen.

Een optimale service verlenen. Daar streven we naar, in al wat we doen.

 

Technisch beheer: Voorkomen is beter dan genezen

Binnen ons bedrijf leggen wij zéér sterk de nadruk op een goed technisch beheer. Preventie is daarbij zéér belangrijk. Wij organiseren dan ook op periodieke wijze de nodige controles binnen onze gebouwen. Omwille van het schaalvoordeel hebben we ook de kracht om met grotere onderaannemers te onderhandelen en de beste tarieven te bedingen voor onze klanten.

 

Financieel beheer: Transparant en geautomatiseerd

De boekhouding van de residenties onder beheer zijn volledig gebaseerd op het principe van dubbele boekhouding volgens het Europese rekeningstelsel. Mede-eigenaars worden beschouwd als “klanten”, toeleveringsbedrijven als “leveranciers”. Dit uniforme systeem biedt u een correct en duidelijk overzicht op de financiële verwerking van uw gebouw.

Zoals voorgeschreven in de statuten van de gebouwen, werken wij volgens het systeem van verdeelsleutels. Dit wil zeggen dat wij automatisch de opsplitsing maken in de verdeling van verschillende onkostenposten.

Op elk ogenblik kunnen we een rekenkundige balans afdrukken met daarop de nog te ontvangen provisies, de nog te betalen leveranciers, standen van de bankrekening, vermogen van de residentie en kosten per rekeningnummer.

De afrekeningen aan de eigenaars zijn overzichtelijk en volgens een uniform systeem.

 

Administratief beheer: klantvriendelijk en accuraat

Via onze software beheren we:

  • De basisgegevens van het gebouw, conform met de basisakte.
  • De vertegenwoordiging van de mede-eigenaars bij de onderschrijving van de contracten.
  • De vertegenwoordiging van de mede-eigenaars in alle andere daden, o.a. ook rechtsgeschillen ten opzichte van derden of ten opzichte van de mede-eigenaars zelf.
  • Secretariaat en briefwisseling.
  • De mogelijkheid om op ieder moment een eigenaarslijst te kunnen afdrukken.
  • Het bijhouden van alle gegevens per eigenaar.
  • Het afleveren van gevraagde attesten.
  • ….
Syndic

Contacteer ons

Brussel

Vilain XIIII-straat 53-55
1000 Brussel
T : +32 (0)2 669 13 13

Gent

Moutstraat 88
9000 Gent
T : +32 (0)9 395 42 42

BIV 508 167
info@estiasyndic.be